Blue Flower

Leden dagelijks bestuur Wmo-adviesraad Etten-Leur

bestuur

----Leden DB Wmo-adviesraad ----  Vertegenwoordiger
Voorzitter    Elma Groen    Persoonlijke titel
Secretariaat   vacature    
Penningmeester   Piet Vermunt    Gezamenlijke Wijkverenigingen Etten-Leur
Lid   Lian Roovers    Stichting Gehandicapten Platform
Lid   Leo van Oudheusden    Persoonlijke titel

 

Leden algemeen bestuur Wmo-adviesraad Etten-Leur

 ----Leden Wmo-adviesraad ---- Vertegenwoordiger
Voorzitter   Elma Groen   Persoonlijke titel
Secretariaat   vacature    
Penningmeester   Piet Vermunt   Gezamenlijke Wijkverenigingen Etten-Leur
Lid   Lian Roovers   Stichting Gehandicapten Platform
Lid   Leo van Oudheusden   Persoonlijke titel
Lid    Peter Wildekamp   Buurtvereniging Banakkers
Lid   Moustafa El Kratet   Marokkaans Islamitische Stichting Moskee At Taqwa
Lid   Piet Kas   Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur
Lid   Anneke Verschoor   Platform Minima
Lid   MarLies Pruyssers   Cliëntenraad Sociale zaken
Lid   Han Merkus   Cliëntenraad Sociale zaken
Lid   Ria Dielemans   Gebruikersgroep Wmo-voorzieningen
Lid   Freijkje van Gennip   R.K. Mariaparochie Etten-Leur
Lid   Gerard Hanselaar   R.K. Mariaparochie Etten-Leur
Lid   Rene van Arendonk   Persoonlijke titel
Lid   Melanie Pater   Persoonlijke titel
Lid   Jeanne Knijenbrug   Persoonlijke titel