Blue Flower

ADVIEZEN Wmo-adviesraad Etten-Leur

Alle advies bestanden zijn opgemaakt als PDF-bestand.
Indien u de PDF bestanden niet kunt openen, download en installeer dan de gratis Adobe Reader software, waarmee u Adobe PDF-bestanden kunt lezen.

adobe reader

 

In 2015 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:

Advies 2015-03 Hulp bij het huishouden (advies 2015-03)

Advies 2015-02 Ongevraagd advies Wmo-adviesraad inzake aanbesteding deeltaxivervoer (Advies 2015-02)

Advies 2015-01 Ongevraagd advies inzake gebruik van geluidsopnamen (Advies 2015-01) 

In 2014 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:

Advies 2014-08 - Beleidsregels re-integratie Participatiewet (advies 2014-08)

Advies 2014-07 Aanvullend advies Instellen onafhankelijk vertrouwenspersoon (advies 2014-07)

DEF. Advies Concept Verordening Wmo 2015 (advies 2014-06)

DEF. Pre-Advies Beleidsplan Sociaal Domein Etten-Leur 2015 (advies 2014-05)

Advies 2014-04 Prestatieafspraken Gemeente met WEL (advies 2014-04)

Advies 2014-03 Reactie omruilactie scootmobiel Wmo advies 2014-03

Advies 2014-02 Wmo-beleid collegeperiode 2014-2018 (advies 2014-02)

Advies 2014-01 Reactie uitbreiding regionale samenwerking AWBZ-transitie

In 2013 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:

Advies 2013-02 Woonservicegebieden (advies 2013-02)

Advies 2013-03 Woonservicegebieden (advies 2013-03)

Advies 2013-04 Transitie AWBZ (advies 2013-04)

Advies 2013-05 Transitie AWBZ (advies 2013-05)

Advies 2013-06 Evaluatie proces gezamenlijk advies AWBZ (Advies 2013-06)

In 2012 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:


Advies "Toelichting verordening Wmo Gemeente Etten-Leur"
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 02 - 02 - 2012.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "AWBZ naar Wmo: Begeleiding / Plan van aanpak"
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 01 - 03 - 2012.

Reactie Gemeente Etten-Leur op "AWBZ naar Wmo: Begeleiding / Plan van aanpak"
d.d. 15 - 03 - 2012


Advies "Uw adviesaanvraag eigen bijdrage individuele vervoersvoorziening" op 25 - 04 - 2012.
Het betreft hier een mondeling gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur .


Advies "Verdere procedure klanttevredenheidsonderzoek (KTO)".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 08 - 05 - 2012.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies betreft " Communicatieplan Wmo-beleidsplan 2012-2015" (advies 2012-05)
Etten-Leur, 30 mei 2012.


Advies betreft: " Programma van eisen klanttevredenheidsonderzoek Elz (KTO)" - (advies 2012-06 A).
Etten-Leur, 31 mei 2012.

Advies betreft: "Reactie op het aangepaste Pve KTO". (vervolgadvies 2012-06.B)
Etten-Leur, 13 juni 2012.


Advies betreft: "Nieuwe beleidsregels en uitvoeringsbesluit Wmo". (advies 2012-07).
Etten-Leur, 11 juli 2012.


Advies inzake "Informatie eigen bijdrage scootmobielgebruikers / gebruik bijzondere vervoersmiddelen".
(advies 212-08). Etten-Leur, 21 juni 2012 (per mail)


Definitief advies "Nota schuldhulpverlening" ( advies 2012-09 ) d.d.: 04 - 10 - 2012.
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 15 - 07 - 2012.


Advies "Concept Notitie Woonservicegebieden" ( advies 2012-10 ) d.d.: 15 - 10 - 2012.
Het betreft hier om een gevraagde reactie op de Concept Notitie Woonservicegebieden (augustus 2012),
welke wij ter kennisgeving van de gemeente Etten-Leur hebben ontvangen.


 

In 2011 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:

Advies "Ruimte voedselbank".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 08 - 02 - 2011.

 

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Bewonersavond wijkontwikkelings-plan Etten-Leur Noord".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 08 - 02 - 2011.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Wmo-advies 2011-4, toegankelijkheid Het nieuwe Turfschip".
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 23 - 02 - 2011.

Reactie Gemeente Etten-Leur op "Het Turfschip" d.d. 04 - 03 - 2011


Advies "Advies beleidsregels behorende bij de verordening voorzieningen
gemeente Etten-Leur".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 24 - 06 - 2011.

Reactie Gemeente Etten-Leur op Advies beleidsregels Wmo 2011 d.d. 26 - 09 - 2011.


Advies "Persoonlijke benadering scootmobielgebruikers ".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 22 - 09 - 2011.

Reactie Gemeente Etten-Leur op "Persoonlijke benadering scootmobielgebruikers"
d.d. 26 - 09 - 2011


In 2010 heeft de Wmo-adviesraad de volgende adviezen uitgebracht:

 

Advies "Inspraakconcept accommodatiebeleidsplan".
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 23 - 01 - 2010.

Reactie Wmo-adviesraad op "advies Accommodatienota" d.d. 24 - 05 - 2010.


Advies "Mantelzorg".
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 27 - 01 - 2010.

Reactie Wmo-adviesraad op "Conceptbeleidsregel Mantelzorgondersteuning"
d.d. 22 - 02 - 2010.


Advies "Etten-Leur Wmo-proof ".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 03 - 03 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Vindbaarheid Loket ELZ".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 16 - 04 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Actieplan gehandicaptenbeleid".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 27 - 04 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Toegankelijkheid stembureaus".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 22 - 04 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "(Concept) Beleidsuitgangspunten PGB voor hulpmiddelen ".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 24 - 05 - 2010.

Reactie Gemeente Etten-Leur op "Beleidsregels voor PGB voor hulpmiddelen "
d.d. 22 - 07 - 2010.


Advies "Folder huisvesting mantelzorg gemeente Etten-Leur".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 18 - 06 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Vernieuwing gemeentelijke website".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 11 - 07 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Evaluatie verstrekkingenboek en verordening Wmo ".
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 06 - 08 - 2010.

Reactie Wmo-adviesraad op "Procedure verstrekkingenboek verordening Wmo"
d.d. 14 - 10 - 2010

Vervolg reactie Gemeente Etten-Leur: "Procedure verstrekkingenboek verordening Wmo"
d.d. 11 - 11 - 2010.


Advies "Klantvriendelijkheidonderzoek Wmo 2009".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 14 - 10 - 2010.

Reactie Gemeente Etten-Leur op "Klantvriendelijkheidonderzoek Wmo 2009"
d.d. 25 - 11 - 2010.


Advies "Controle adresbestanden".
Het betreft hier een ongevraagd advies aan de Gemeente Etten-Leur op 23 - 11 - 2010.

Nog geen reactie ontvangen.


Advies "Adviesverzoek verordening Wmo ".
Het betreft hier een gevraagd advies van de Gemeente Etten-Leur op 10 - 12 - 2010.

Reactie Wmo-adviesraad op "Uw adviesverzoek verordening Wmo"
d.d. 20-01-2011