Blue Flower

De gemeente Etten-Leur moet haar burgers nauwer betrekken bij het Wmo-beleid. De Wmo-adviesraad Etten-Leur adviseert in brede zin als onafhankelijk adviesorgaan de gemeente en de betrokken organisaties en instellingen - gevraagd en ongevraagd -  over het Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Per 1 april 2015 ontstaat binnen het dagelijks bestuur van de Wmo-adviesraad Etten-Leur de vacature van secretaris.

De vacature omschtijving kunt u hier lezen.