Blue Flower

Wmo 2015: wat mag u eigenlijk minimaal van uw gemeente verwachten?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of u met deze veranderde algemene regels uit de voeten kunt. Als dat niet zo is, dan moet u een maatwerkvoorziening kunnen krijgen.
Dit is inmiddels bekend en ook door de rechter in Groningen bevestigd. Sommige gemeenten bestrijden echter dat huishoudelijke hulp nog valt onder de Wmo 2015. Of vinden dat mensen alleen een gesprek hoeven te krijgen als ze daar zelf om vragen.
Nieuwe rechtszaken moeten uitwijzen hoeveel beleidsvrijheid gemeenten hierbij hebben. Ieder(in) ontvangt daarom graag nog steeds signalen uit de praktijk over de huishoudelijke hulp. Onderaan dit bericht leest u hoe u die bij ons kunt melden.

Recht op een zorgvuldig en persoonlijk gesprek
Iedereen heeft recht op een zorgvuldig gesprek. Dit geldt zowel voor wijziging van bestaande hulp, als voor een nieuwe aanvraag.
Wijs niet zomaar een gesprek af, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u weinig kan gebeuren omdat u al een indicatie heeft. Let op: afzien van een gesprek kan soms betekenen dat u – zonder dat u dat weet – akkoord gaat met de nieuwe regels. Vraag ook altijd tijdig een gesprek aan als uw indicatie afloopt.

Onafhankelijke cliëntondersteuner
Het keukentafelgesprek zal vaak gevoerd worden door het sociaal wijkteam of door iemand anders die de gemeente hiervoor heeft aangewezen. Het gesprek hoeft niet alleen over huishoudelijke hulp gaan, het kan ook gaan over andere zorg en ondersteuning die u nodig heeft.
Een gemeente is wettelijk verplicht een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner te leveren als u daar om vraagt. Een cliëntondersteuner helpt u tijdens het keukentafelgesprek met het goed duideljk maken wat u nodig heeft. Zo'n cliëntondersteuner is bij voorkeur iemand die een zekere afstand heeft tot de indicatiestelling en uitvoering van de ondersteuning. Dus liefst iemand van buiten het wijkteam. U mag natuurlijk ook altijd zelf een bekende meenemen waar u vertrouwen in heeft.

Gesprek over huishoudelijke hulp
In het keukentafelgesprek over uw huishoudelijke hulp wordt nagegaan of u zelf een oplossing kunt vinden of dat u gebruik kan maken van een algemene voorziening. Die algemene voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat u tegen gereduceerd tarief bij bepaalde zorgaanbieders hulp in kan kopen. Als blijkt dat zelf regelen (financieel) niet kan en de algemene voorziening voor u niet voldoet, dan kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen.De maatwerkvoorziening valt onder de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO. Bij deze voorziening moet u ook kunnen kiezen voor een pgb.

Verslag
U kunt vragen elk gesprek op te laten nemen. Er zijn geen juridische regels die bepalen dat u dit niet mag opnemen. Een medewerker van de gemeente zal graag willen dat u een formulier ondertekent waarbij u verklaart het mondelinge verslag niet aan derden te verstrekken. De WMO adviesraad adviseert u tot deze gespreksopnamen. Het biedt u de mogelijkheid de hoeveelheid van informatie naderhand nog eens rustig terug te horen. En u kunt eventuele interpretatieverschillen of miscommunicatie na luisteren.
Tenslotte biedt het de behandelend ambtenaar het voordeel dat zij geen extra tijd kwijt zijn aan schriftelijke verslaglegging met het verzoek aan u, na elke gesprek om schriftelijk te verklaren dat u akkoord bent met de inhoud. Het verslag schriftelijk of via gespreksopnamen is geen officieel besluit van de gemeente.