Blue Flower

Welkom op de website van Wmo-adviesraad Etten-Leur

Deze Wmo-adviesraad adviseert de gemeente op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

Etten-Leur Stadhuis

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel is, dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. 

De Wmo-adviesraad Etten-Leur adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente Etten-Leur over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met deze adviezen willen wij bereiken dat de gemeente er alles aan doet om u als burger volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving en dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn? Neem dan Contact met ons op. Met uw signalen en ideeën kunnen wij de gemeente Etten-Leur scherp houden. Als het met de uitvoering van het Wmo-beleid nog niet goed gaat of anders kan, geven we een verbeter-advies.

Ons motto is dan ook:

"Meedoen! Dat wil toch iedereen!"

Per 1 april 2015 ontstaat binnen het dagelijks bestuur van de Wmo-adviesraad Etten-Leur de vacature van secretaris.

De vacature omschtijving kunt u hier lezen.

 

onder-logo